Tarieven Behandelingen

Indien u verzekerd bent bij een zorgverzekeraar waarmee wij een overeenkomst hebben, dan brengen wij het tarief dat met uw verzekeraar is overeengekomen in rekening. Wij streven ernaar met alle ziektekostenverzekeraars een overeenkomst af te sluiten. Hier treft u een lijst aan van de zorgverzekeraars waarmee wij een overeenkomst hebben. Mocht uw verzekeraar niet op de lijst staan, informeer ons daar dan over. 

Voor patiënten die verzekerd zijn bij een zorgverzekeraar waarmee wij géén overeenkomst hebben of geen aanvullende verzekering hebben, brengen wij per 1 januari 2023, de volgende tarieven in rekening:

 

Zitting fysiotherapie€ 40,20
Zitting manuele therapie€ 51,40
Lange zitting voor patiënten met complexie en/of meervoudige zorgvragen€ 54,80
Screening (zonder verwijzing van huisarts) € 19,75
Intake en onderzoek na screening€ 52,50
Intake en onderzoek na verwijzing€ 53,10
Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek€ 64,00
Toeslag voor uitbehandeling (aan huis)€ 16,50
Inrichtingstoeslag€ 16,50
Niet nagekomen afspraak*€ 36,00
Verstrekte verband- en hulpmiddelen€ 12,50 
Medical Taping (eenmalig)€   9,00                   Medical tape doosje                                                             € 21,00           Eenvoudige, korte rapporten                                           € 31,00                Gecompliceerde, tijdrovende rapporten                             € 58,00


* indien niet 24 uur vooraf afgezegd en indien de therapeut niet een nieuwe patiënt op dat tijdstip kan inplannen

 

Tarieven Fitness

1 keer per week sporten

(in een groep begeleid en op een vaste tijd)

p. mnd.
€ 37,55 bij betaling met maandelijkse incasso
€ 36,00 bij betaling per kwartaal
€ 34,95 bij betaling per jaar

Onbeperkt sporten

(1 keer in een groep begeleid op een vaste tijd en daarnaast zelfstandig tijdens vrije uren )

p. mnd.
€ 57,60 bij betaling met maandelijkse incasso
€ 54,50 bij betaling per kwartaal
€ 53,50 bij betaling per jaar

Onbeperkt sporten

(zelfstandig sporten tijdens vrije uren )

p. mnd.
€ 40,10                         bij betaling met maandelijkse incasso
€ 38,55                         bij betaling per kwartaal
€ 37,00                         bij betaling per jaar

12 ritten kaart                                                                                                                                                                                             (alleen zelfstandig sporten. Slechts mogelijk voor mensen die in behandeling zijn voor fysiotherapie of eerst een periode begeleid hebben gesport)

per 12 keer € 74,05

Intake

(incl. inschrijfgeld, gebruik van hartslagmeter, gesprek, test en opstellen trainingsprogramma)

intake (ca. 45 min.) € 41,15
hertest (ca. 25 min.) € 20,55

Sleutel

(sleutel waarop het programma opgeslagen wordt)

borg € 12,50

 

Tarieven Rugtraining

1 keer per week

(in een groep begeleid en op een vaste tijd)

p. mnd.
€ 37,55 bij betaling met maandelijkse incasso
€ 36,00 bij betaling per kwartaal
€ 34,95  bij betaling per jaar

Intake

(incl. inschrijfgeld, gebruik van hartslagmeter, gesprek, test en opstellen trainingsprogramma)

intake (ca. 45 min.) € 41,15

Sleutel

(sleutel waarop het programma opgeslagen wordt)

borg € 12,50

 

Betalingsvoorwaarden

1. Deze betalingsvoorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met de behandelingsovereenkomst tussen u als patiënt/cliënt en de fysiotherapeut.

2. Afspraken dienen 24 uur van tevoren geannuleerd te worden. Afspraken welke niet of te laat geannuleerd worden, zullen in rekening worden gebracht.

3. Betaling voor de fysiotherapeutische diensten geschiedt binnen dertig dagen na de factuurdatum. Na het verstrijken van dit termijn treedt verzuim in en staat het de fysiotherapeut vrij om zonder nadere ingebrekestelling incassomaatregelen te nemen.
Naast de declaratie zal ook wettelijke rente worden gevorderd.

4. Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten, waarvan ook de buitengerechtelijke kosten, komen ten laste van de patiënt/cliënt.

5. De patiënt/cliënt is zelf verantwoordelijk voor het controleren van eventuele vergoedingen door zijn/haar zorgverzekeraar.