Nieuws

27 09 2018  |  CQ index

Deze praktijk is aangesloten bij de Fysio Prestatie Monitor en maakt gebruik van de CQ-index Fysiotherapie vragenlijst.

De afkorting CQI of CQ-index staat voor Consumer Quality Index. Dit is een gestandaardiseerde methodiek om klantervaringen in de zorg te meten, te analyseren en te rapporteren. Wij bieden al onze patiënten en cliënten een online vragenlijst.  Op deze manier kunnen wij achterhalen wat patiënten en cliënten belangrijk vinden in de zorg én wat hun concrete ervaringen zijn. Mocht u hier niet aan willen deelnemen kunt u dit aangeven bij de desbetreffende fysiotherapeut. 

Deze landelijk gevalideerde vragenlijst brengt de ervaringen van onze patiënten met de ontvangen fysiotherapie in kaart. De CQ-index wordt momenteel door meerdere partijen gezien als dé input voor kwaliteit vanuit patiëntenperspectief:

  • Zichtbare Zorg en de KNGF
  • Zorgverzekeraars
  • De wetenschap
  • Patiëntenorganisaties